• info@drrn.ir
  • 02833244054
ترمیم دندان های

درمان ریشه شده

پس از درمان عصب کشی، دندان آسیب دیده ممکن است شکننده شود. این اتفاق به این خاطر می‌افتد که در حین درمان، دندانپزشک برای درست کردن یک راه دسترسی به مغز دندان، یک سوراخ را روی دندان ایجاد می‌کند که باعث ضعیف شدن دندان خواهد شد. برای بیمارانی که کانال عصبی دندانشان به سختی قابل تشخیص است، دندانپزشک شاید مقادیر بیشتری از ساختار داخلی دندان را بردارد که باعث می‌شود روی دندان سوراخ بسیار بزرگی پدید آید.

 

 

ترمیم دندان های درمان ریشه شده

مهروموم کردن دندان

اگر مواد آلوده موجود در دهان راهی برای خزیدن به زیر ترمیم دندانی بیابند درمان عصب کشی شکست خواهد خورد.

صاف کردن سطح دندان

بعد از درمان عصب کشی باید سطح دندان صاف شود

رفع خطر شکستگی

رفع خطر شکستگی یکی از فاکتور های مهم پس از عصب کشی می باشد

با ما همراه باشید

به روزترین مطالب دندانپزشکی

ساعت کاری مطب

شنبه تا چهارشنبه - 21:00 - 16:00